Sau & lam


Vi har drøyt 80 vinterforede sau, og etter lamming øker dette til ca. 150-170.
Dyrene går hjemme på gården vår og høst, mens de på sommeren er på fjellbeite på heiene mellom Tokke/Hallbjønnsekken og Fyresdal.

På Flåta har vi sauer av rasen Norsk kvit sau og Spælsau.

Norsk kvit sau* er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.

Spælsau* er en norsk rase av landrasetypen med et visst innslag av islandsk sau og finsk landrase. Spælsauen er mindre enn norsk kvit sau. Antatt søyevekt er mellom 60 og 70 kilo. Spælsauen er lettbeint, hardfør og nøysom, og går godt samlet i flokk. Den har lite lammingsvansker og er en god morsau. Kjøttfylden er ikke så god som på norsk kvit sau. Tidligere var det vanlig at både værer og søyer hadde horn, men dette er nå stort sett borte hos moderne spæl. Den mest vanlige fargen er hvit, med hvit nese og hvite klauver, men det finnes også andre fargevarianter. Det er vanlig at dyrene har kronelokk, dvs. at øverste del av skallen er ullkledd.

I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % og spæl 13 % av søyene i 2006.
*Norsk Sau og Geit

Vi selger hele og halve slakt. IKKE FOR SALG NÅ!
Upartert kr. 135,- pr. kg. inkl. mva.
Partert og vakumert kr. 165,- pr. kg. inkl. mva.

Pakke 1
Halvt lam ca. 8 kg,
Helt lår, side til pinnekjøtt, bog i skiver og hel nakke.

Pakke 2
Halvt lam ca. 8 kg.
Lår i skiver, koteletter, bog i skiver og resten fårikålkjøtt.

Kjøttet kommer ferdig delt og vakumert. Klart for fryseren!

Har du andre ønsker rundt oppdeling er det bare å ta kontakt.
Levering og betaling på høsten!

Ta gjerne kontakt for mer info!