Om oss


 

Thor Olav Holte
Er oppvokst på Flåta. Jobber på dagtid med restaurering ved Telemark Museum. Er utdannet tømrer og agronom. På fritiden liker jeg musikk, friluftsliv og lokalpolitikk.

Thor Olav Holte

 

Cathrine Bjørnsen
Er født og oppvokst i Porsgrunn. Jobber på Kragerø Resort der jeg koordinerer og planlegger store og små arrangementer. Tidligere jobbet jeg som resepsjonist, yrket jeg er utdannet og har fagbrev i. Jeg liker håndarbeid, hagearbeid, dans, turer på fjellet og mye mer.

Cathrine Bjørnsen

 

Gården
Flåta ligger 2 km vest for Drangedal sentrum. Gården er på 600 daa, herav 80 daa eng og beite.
Thor Olav overtok gården i 2011. Han er 5. genarasjon som driver. I dag drives gården som binæring med 50 vinterforede sau.

Ole T. Holte kjøpte Flåta for 1000 spesidaler i 1861. Selv om Flåta hadde bruksnummer 1, var bruket det minste av Holtegårdene. Da Ole kjøpte gården var det 12 mål dyrket mark. Han hadde i 1865 1 hest, 3 kuer, 3 sauer og 1 gris. Han ryddet ny jord slik at det var 70 mål dyrket mark da sønnen Per overtok i 1908.

Tidligere eiere og drivere:
1861 – 1908 Ole T. Holte f. 1837 d. 1928 gm. Kludine Petrea Holte f. 1841 d. 1913
1908 – 1929 Per Holte f. 1879 d. 1929 gm. Sigrid Helene Stranna Holte f. 1889 d. 1975
1929 – 1943 Sigrid Helene
1943 – 1984 Olav Holte f. 1916 d. 2000 gm. Aslaug Margrethe Andersen Holte f. 1913 (Onsøy) d. 2001
1984 – 2011 Jens Arve Holte f. 1953 gm. Mona Schultze Holte f. 1954 (Helle)
2011 – Thor Olav Holte f. 1976 samboer med Cathrine Bjørnsen f. 1983 (Porsgrunn)